top of page
Plakat_04 3.JPG

Fotografia produktowa

W Starożytności twierdzono, że piękno wynika głównie z zachowania proporcji oraz wzajemnego układu części i harmonii. W szczytowym okresie greckim Platon pisał: „Zachowanie miary i proporcji jest zawsze pięknem”. A Arystoteles uważał, że: „Głównymi cechami piękna są ład, proporcja i właściwa wielkość“. Tymi słowami ustanowił klasyczny ideał jedności i jednorodności estetycznej, który wywarł znaczący wpływ na zachodnią kulturę. Wystawa Patryka Chenc pt. „Migracja lasu“ prezentuje zatrzymane w kadrze elementy lasu, które w wyniku postępujących zmian klimatycznych znikają ze znanego nam krajobrazu. Lasy iglaste, czyli bory, ustępują gatunkom liściastym jak dęby, buki i jawory. W konsekwencji krajobraz, który był utrwalany przez pokolenia artystów naszego regionu, między innymi przez Leona Wyczółkowskiego, ulega przeobrażeniu. Artysta podejmuje temat nie w konwencji fotografii dokumentalnej, a w polemice z klasycznym gatunkiem martwej natury. Budując formę estetyzuje i minimalizuje, bazując na leśnych znaleziskach, które łączy ze sobą w unikatowy sposób. Chenc utrudnia sobie rozmyślnie rozwiązania artystyczne, ujmując wszystko w ramy tego samego stylu. W poszukiwaniu fizycznego i estetycznego ideału inspiracją jest dla niego klasyczna definicja piękna. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia studyjnego, jego martwe natury są jak rzeźby, których ciała zyskują oczywistą grę światła i cienia. Minimalizm kolorystyczny podkreśla panowanie estetyczne nad rzeźbami, na które składają się leśne odpady, przedmioty pozostawione rozpadowi. Rzeźbiarska metafora wzmaga wrażenie modulacji płaszczyzn, kształtowania i odlewania formy. Niczym artysta w duchu zen, Chenc starannie zestawia w kadrze przedmioty, poszukując z jednej strony zmysłowej, z drugiej kontemplacyjnej przyjemności, starając się przy tym utrzymać oba dążenia w równowadze. W konsekwencji artystyczny styl oraz dyscyplina formy ogarniają i ujmują martwą naturę w normy, czyniąc z niej przedmiot piękna stosowny sztuce i estetyce. Kuratorka wystawy Katarzyna Gębarowska

bottom of page